Bredeblik

Hartelijk welkom!

Graag stel ik me aan je voor. Ik ben Joris van Hintum, 42 jaar en woon in Apeldoorn. Vanuit mijn kernwaardes commitment,  openheid en vertrouwen ben ik een organisatie van dienst bij (persoonlijke) verbeterprocessen en het begeleiden van projecten.

Met BredeBlik ondernemend managen adviseer en begeleid ik ondernemers in het MKB als er behoefte is aan het aanbrengen van organisatiestructuur, financieel inzicht, begeleiding van projecten, advies over bedrijfsopvolging of aan een persoonlijk klankbord. Daarnaast begeleid ik facilitaire inkooptrajecten op interim- of adviesbasis, bij zowel profit- als non-profit organisaties.

Lees meer

Hartelijk welkom!

Van 1996 tot 2014 ben ik werkzaam geweest in de facilitaire branche. Daarmee heb ik veel ervaring opgedaan in het ondernemerschap en het managen van een organisatie. De laatste 6 jaar was ik directeur/mede-eigenaar van een facilitair bedrijf dat bestaat uit 4 divisies met in totaal 400 medewerkers. Ik heb dit bedrijf geleid door eigentijds zakendoen en het hanteren van een moderne communicatiestructuur met bijbehorende instrumenten. Daarbij waren persoonlijke ontwikkeling, netwerken en deelname aan kennisplatforms zeer belangrijk. Als nevenfuncties heb ik een regionaal marketingnetwerk opgericht en heb ik meegewerkt aan een landelijke samenwerking tussen 20 toonaangevende schoonmaakbedrijven.

Mijn ervaring met de complexiteit van een dienstverlenende organisatie met verschillende divisies stelt mij in staat om met een helicopterview een organisatie te inventariseren en duidelijk aan te geven op welke wijze er verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Innovatief zijn en ‘out of the box’ denken is daarbij vanzelfsprekend, evenals consequent werken aan het beoogde resultaat. Daarbij ben ik volledig onafhankelijk en altijd respectvol.

Sluit venster

Niet alles alleen willen doen

In mijn vak vind ik het moeilijk om ondernemers te overtuigen dat externe hulp erg fijn kan zijn.…

Lees meer

18 januari 2016

Op naar 2016!

Graag bedank ik iedereen waarmee ik in het afgelopen jaar heb samengewerkt voor het in mij gestelde vertrouwen!…

Lees meer

30 december 2015

Creativitijd

‘Hoe is het?’ ‘Prima!’ ‘Wel druk maar dat is alleen maar goed toch?’…

Lees meer

7 december 2015

Samenwerking B2B Support

BredeBlik ondernemend managen is een samenwerking aangegaan met B2B Support. We zullen gebruik gaan maken…

Lees meer

16 november 2015

Overzicht actueel

Waarvoor BredeBlik

Elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met situaties waarbij extern advies en begeleiding prettig of zelfs noodzakelijk is. Nieuwe inzichten ontstaan als een ervaringsdeskundige met een onafhankelijke helicopterview naar de situatie kijkt. Het doorbreekt patronen waarmee uiteindelijk resultaten worden behaald. Ook kan er binnen een organisatie behoefte zijn aan een projectmanager zodat het eigen management zich kan concentreren op de core-business. Indien er tijdelijk een tekort is aan managementcapaciteit kan BredeBlik ingezet worden op interim basis.

Lees meer

Waarvoor BredeBlik

De waan van de dag kan er voor zorgen dat er geen ruimte is om de organisatie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Projecten blijven lang liggen en de druk op je medewerkers wordt steeds groter door de hoeveelheid werk of doordat hen geen structuur wordt geboden. De productiviteit van je medewerkers wordt hierdoor minder, ideeën blijven in het hoofd zitten en kansen worden gemist. Dit zijn veelgehoorde omstandigheden waarop tijdelijke ondersteuning gewenst is en daarbij kan ik helpen!

Mijn kernwaarden zijn visie, vertrouwen en met een professionele benadering doelgericht denken en handelen. Daarbij ben ik er van overtuigd dat klanten en klantbeleving, de medewerkers, een scherpe focus en specialistische kennis de belangrijkste pijlers zijn voor de resultaten van een organisatie. Er ontstaat rust door grip te hebben op deze pijlers. Om dit te bereiken is het belangrijk om structuur in de organisatie aan te brengen en vast te houden, taken te delegeren waar het mogelijk is en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Door rust en structuur kan de ondernemer en manager namelijk geconcentreerd met zijn business bezig zijn en specialistische kennis op de juiste manier inzetten. 

Ik help ondernemers en managers om dit te bereiken waardoor zij vooruit komen en zij zichzelf en de organisatie beter laten functioneren. En dat gun ik iedere ondernemer en manager! Het is nou eenmaal het mooiste vak dat er bestaat!

Sluit venster

Wat bied ik aan

BredeBlik is specialist in het adviseren van ondernemers en directieleden in het MKB over ondernemend managen. Dit specialisme wordt vertaald in een aantal diensten welke hiernaast nader worden omschreven. Als deze diensten niet of niet geheel aansluiten bij je vraag, laat het mij dan weten. Geen enkele situatie is hetzelfde dus ik ga graag in gesprek!

On-demand

Het dagelijks aansturen van je bedrijf is geregeld, maar op afroep is behoefte aan iemand waar je op terug kunt vallen, die met je meedenkt en helpt beslissing te nemen.

Lees meer

On-demand

Ondernemen is niet alleen hobby, maar ook gewoon hard werken aan resultaten. Een eigen bedrijf leiden is inmiddels veel meer dan de core-business waar het oorspronkelijk allemaal mee begonnen is. Naast het ontzorgen van je klanten ben je namelijk verplicht ook de wet- en regelgeving te kennen, er te zijn voor je medewerkers en mee te gaan met de nieuwste trends.

Bij veel ondernemers en directieleden overheerst de zogenaamde waan van de dag. Dat stelt je vaak niet in staat om continue met deze randzaken bezig te zijn en het eigen bedrijf nuchter en zakelijk te blijven beoordelen. Toch is dit zeer belangrijk voor de continuïteit van je onderneming. Hiervoor is management on-demand een goede oplossing.

'On-demand' betekent niets meer dan 'op aanvraag'. Op aanvraag kan ik je ondersteunen bij het managen van je bedrijf. Vooraf brainstormen we met elkaar over de behoefte van het type management en op het moment dat het nodig is denk ik met je mee, beoordeel de situaties op een rationele manier en krijg je advies over de eventueel te nemen stappen. Puur resultaat gericht!

Het grote voordeel voor jou als ondernemer is dat je zakelijk een vertrouwelijk persoon naast je hebt staan waar je altijd op terug kunt vallen, die je op een rationele manier helpt je bedrijf te managen en waarvoor je alleen kosten maakt op het moment dat het ook echt nodig is. Een vrijblijvende afspraak is zo gemaakt!

 

Sluit venster

Beleid & Strategie

Om een bedrijf krachtig te kunnen leiden moet duidelijk zijn wat je doel is en op welke manier je dat gaat bereiken. Beleid en strategie zijn de basis voor succesvol ondernemen!

Lees meer

Beleid & Strategie

Een bekende valkuil voor ondernemers is ‘werken in het bedrijf in plaats van aan het bedrijf’. Het is verstandig om van tijd tot tijd stil te staan en na te denken over hoe je als bedrijf verder gaat. Wat is het beleid en met welke strategie gaan we dat beleid uitvoeren. Met een beleidsplan heb je een basis in handen van waaruit je het bedrijf kunt leiden. Afhankelijk van het type organisatie kan een beleidsplan uitgebreid of compact zijn. Maar het moet er wel zijn. Het geeft je als ondernemer, directeur of manager handvatten om het bedrijf te sturen en het geeft de medewerkers richtlijnen. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en is het ook voor iedereen duidelijk waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

BredeBlik begeleidt je bij het opstellen van een beleidsplan en het bepalen van de strategie. Dit begint met een of meerdere brainstormsessies, georganiseerd door BredeBlik. Doordat je uit de waan van de dag wordt gehaald, ben je in staat om samen met de andere beleidsmakers binnen je onderneming, je gedachte de vrije loop te laten gaan. Alles onder begeleiding van een onafhankelijke ervaren adviseur die rationeel naar de zaken kijkt. Hiermee zet je de eerste belangrijke stap om je hoofd vrij te maken. Dat biedt ruimte voor creativiteit en voor het durven doorbreken van vastgeroeste patronen.

Na de brainstormsessies wordt gezamenlijk het beleid bepaald en vervolgens door BredeBlik vastgelegd in een beleidsplan. Aan de hand van dit plan wordt de strategie bepaald en worden er doelstellingen vastgesteld, vertaald in een concreet actieplan. Er ontstaat een praktisch document waar je als bedrijf mee verder kunt.

Sluit venster

Projecten

Binnen elk bedrijf vinden tijdelijke projecten plaats. Een activiteit die naast de gebruikelijke bedrijfsvoering moet plaatsvinden. Zorg altijd voor een goede begeleiding!

Lees meer

Projecten

Een project is een tijdelijke activiteit, met een kop en een staart, die naast de gebruikelijke bedrijfsvoering gerealiseerd moet worden. Er zijn vele soorten projecten, te veel om allemaal op te noemen. Maar de meest voorkomende, en waarschijnlijk ook de meest herkenbare, zijn projecten op het gebied van een organisatiewijziging, het ontwikkelen en lanceren van een nieuwe dienst of product, het automatiseren van bepaalde bedrijfsprocessen, certificeringen of het verder professionaliseren van organisatieonderdelen. Daarnaast zijn verhuizingen en overnames projecten die gedaan moeten worden terwijl de normale bedrijfsactiviteiten gewoon doorgaan.

Zo makkelijk als het lijkt om een project uit te voeren, zo moeilijk is het vaak in de praktijk. Projectmanagement is een vak en BredeBlik kan deze rol van je overnemen. Er wordt voor gezorgd dat het project op de juiste en meest efficiënte wijze wordt gerealiseerd, binnen de kaders van tijd, geld, kwaliteit en overige vooraf afgesproken richtlijnen. En dit wordt geregeld terwijl je zelf, en de rest van de organisatie, de dagelijkse werkzaamheden kan blijven uitvoeren.

Neem contact op als er een project binnen je bedrijf gerealiseerd moet worden. Ik ga er graag vrijblijvend over in gesprek!

Sluit venster

Management

Maak inzichtelijk waar verbeteringen mogelijk zijn in je eigen managementvaardigheden en in de prestaties van je onderneming!

Lees meer

Management

“Stilstaan is achteruitgang”, dat weet iedereen. Maar voordat een bedrijf stil staat, kabbelt het een tijdje voort. Is dat acceptabel? Voor de voortgang van jouw bedrijf niet! Voortkabbelen eindigt namelijk in veel gevallen in stilstand en dat is wat geen enkele ondernemer wil. Daarom is het belangrijk dat je jezelf de vraag stelt of er zaken zijn die aangepakt kunnen worden om je bedrijf te blijven ontwikkelen en vooruitgang te boeken.

Met de management-scan van BredeBlik worden de financiële prestaties van de onderneming in kaart gebracht en het verbeterpotentieel op managementgebied inzichtelijk gemaakt. De scan richt zich op de onderdelen:

 • Financiën: Kengetallen vergeleken met de benchmark.
 • Visie en sturing: Wat is de visie van de ondernemer en welke kennis is beschikbaar.
 • Uitvoering: Wordt de visie op de beoogde wijze ten uitvoer gebracht.
 • Externe oriëntatie: Hoe presenteer je de onderneming naar je medewerkers, klanten en leveranciers.

De gegevens worden samen met jou als ondernemer verzameld, besproken en ingevuld en binnen een paar uur wordt duidelijk op welke bedrijfsonderdelen verbeteringen mogelijk zijn. 
Het aanpakken van deze verbeterpunten levert de onderneming ongetwijfeld rendementsverbetering op!

De BredeBlik management scan is een effectieve manier om de prestaties van de managementkwaliteiten van jou als ondernemer én van het middenkader van je bedrijf te meten. De scan is laagdrempelig, vergt weinig tijd en een kleine investering. Het is een perfect uitgangspunt voor het op een professionele wijze ontwikkelen van je onderneming. Je kunt nu direct een afspraak maken!

Sluit venster

Medewerkers

Klantgericht werken is het belangrijkste binnen je bedrijf. Je medewerkers zijn hierin bepalend. Maar dit is moeilijker dan gedacht!

Lees meer

Medewerkers

Naast de Management Scan is het ook mogelijk om door BredeBlik een Medewerkers Scan te laten uitvoeren. Met de Medewerkers Scan krijg je inzicht in jouw medewerkers waarbij het gaat om:

 • betrokkenheid
 • motivatie
 • prestaties
 • tevredenheid

Als ondernemer vorm je de kern van de bedrijfscultuur en ben je het voorbeeld voor je medewerkers. Daar begint het altijd mee. Maar klantgericht werken blijkt echter moeilijker dan gedacht. Hier zijn verschillende redenen voor:

 • Het eigen belang wordt door de medewerkers voorop gezet en niet die van de klant
 • De betrokkenheid van de medewerkers ontbreekt
 • Er is geen leider die de medewerkers inspireert
 • Technische hulpmiddelen worden vaak een doel, zonder dat dit leidt tot meer klantgerichtheid
 • Er is meer aandacht voor interne zaken dan voor de klant
 • In plaats van een klantgerichte organisatiestructuur is er een poduct- of dienstgerichte structuur zonder klantgerichte bedrijfsprocessen.
 • Er is geen inspirerende visie op klantgericht ondernemen en werken.

Betrokken, gemotiveerde en tevreden medewerkers hebben een grote invloed op de tevredenheid van de klant! Met de resultaten van de scan, krijg je een duidelijk beeld van wat er goed gaat en welke verbetermogelijkheden er zijn. Voer samen met BredeBlik de Medewerkers Scan uit!

Sluit venster

Facilitair

De directe kosten van je bedrijf zijn wel duidelijk. Facilitaire kosten zijn bijzaak, maar toch vaak een hoge post. Heb je deze helder in beeld?

Lees meer

Facilitair

Elke onderneming heeft facilitaire zaken te regelen en in te kopen, zoals bijvoorbeeld schoonmaak, ICT, kantoorartikelen, koffievoorziening, wagenpark, kopieermachines etc. Ook voor dit bedrijfsonderdeel is het belangrijk te onderzoeken of de verschillende facilitaire voorzieningen van uw organisatie nog tegen de juiste voorwaarden worden ingekocht, daarbij lettend op prijs, kwaliteit en efficiëntie. Het doel is tijd en geld besparen waardoor je meer winst maakt!

BredeBlik heeft voor het onderzoeken van de feiten op dit bedrijfsonderdeel een samenwerking gezocht met De Meeuw Facility Management en samen hebben we de Facility Scan ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op www.facilityscan.nl

Sluit venster

Branches

Door mijn kennis en ervaring ben ik specialist in de schoonmaakbranche. Als businesspartner van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten werk ik voor schoonmaakbedrijven in heel Nederland. Deze organisaties hebben een omvang van 20 tot bijna 1000 medewerkers.    
Een schoonmaakbedrijf managen is per definitie een complexe materie. Kenmerkend is de dienstverlening op locatie, het verloop van medewerkers, kleine marges en hoge kwaliteitseisen. Dit zorgt ervoor dat er met structuur gemanaged moet worden. Mijn expertise op dit gebied is voor elk ander MKB-bedrijf van toegevoegde waarde. Kijk voor ervaringen bij mijn referenties.

Referenties

Managementondersteuning heeft altijd een vertrouwelijk karakter. Daarom kan en wil ik de namen van mijn opdrachtgevers niet op mijn website plaatsen. Door wel te laten zien welk type opdrachtgevers ik heb en welke opdrachten ik bij deze opdrachtgevers heb uitgevoerd, krijg je een duidelijk beeld van de mogelijkheden van BredeBlik. Achter 'Lees meer' staan mijn referenties. Als je in contact wilt komen met een van mijn opdrachtgevers, dan is dat altijd mogelijk na een persoonlijk gesprek.

Lees meer

Referenties

Type organisatie Regio Werkzaamheden
Arbeidsmobiliteit Gelderland Opstellen beleidsplan en organisatieadvies
Bouwbedrijf Gelderland Brainstormsessie en opstellen businessplan voor lancering nieuwe dienst
Brancheorganisatie Noord Brabant Opstellen sjablonen voor contracten
Businesspartner voor managementvraagstukken van leden
Facility Management Overijssel Gezamenlijke ontwikkeling en lancering nieuwe dienst
Schoonmaakbedrijf Groningen Uitwerken teksten voor Europese aanbesteding
Schoonmaakbedrijf Gelderland Uitvoeren managementscan en advies/ondersteuning bij organisatiewijziging
Schoonmaakbedrijf Flevoland Uitvoeren managementscan, opstellen beleids-, verkoopplan en personeelshandboek
Begeleiding uitvoeren verkoopplan
Vastgoedbeheer Gelderland Opstellen businessplan samenwerkingsverband
Projectbegeleiding samenwerkingsverband
Audiovisuele techniek Gelderland Opstellen functieprofielen en personeelshandboek, organisatieadvies
Schoonmaakbedrijf Flevoland Uitvoeren managementscan en opstellen beleidsplan
Schoonmaakbedrijf Utrecht Uitvoeren managementscan, opstellen beleidsplan, organisatieadvies
Retail Gelderland Begeleiding management buy out
Adviesbureau Gelderland Ondersteuning bij organisatie congres
Schoonmaakbedrijf Noord Holland Uitvoeren managementscan, inzichtelijk maken managementgegevens en organisatieadvies
Visuele communicatie Gelderland Opstellen beleidsplan
     
Uw bedrijf? Uw regio? Vrijblijvend gesprek?

 

 

  


 


 


  

 


 


 

 

Sluit venster

Contact opnemen?

BredeBlik ondernemend managen
Gunninglaan 57
7314 ND Apeldoorn
t 055 843 11 21
m mail@bredeblik.nl
KvK 59550112

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en diensten tussen BredeBlik ondernemend managen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59550112, hierna te noemen: “BredeBlik”, en een Opdrachtgever waarop BredeBlik deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BredeBlik, voor de uitvoering waarvan door BredeBlik derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van BredeBlik en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BredeBlik en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien BredeBlik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BredeBlik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van BredeBlik zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienstverlening waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet plaats kan vinden door welke oorzaak dan ook.
 2. BredeBlik kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BredeBlik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BredeBlik anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BredeBlik niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen BredeBlik en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BredeBlik derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BredeBlik dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. BredeBlik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. BredeBlik heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door BredeBlik of door BredeBlik ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. BredeBlik is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan BredeBlik de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BredeBlik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BredeBlik worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BredeBlik zijn verstrekt, heeft BredeBlik het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de Algemene voorwaarden uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan BredeBlik ter beschikking heeft gesteld. BredeBlik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BredeBlik is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BredeBlik zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is BredeBlik gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen BredeBlik bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van BredeBlik op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan BredeBlik een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten dienstverlening.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens BredeBlik gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van BredeBlik daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien BredeBlik met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is BredeBlik niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij BredeBlik - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen prijsafspraak uit te voeren; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BredeBlik rustende verplichting ingevolge de wet;

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. BredeBlik is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst BredeBlik ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van BredeBlik kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is BredeBlik bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BredeBlik kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BredeBlik op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BredeBlik de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien BredeBlik tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is BredeBlik gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BredeBlik gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BredeBlik, zal BredeBlik in overleg met de Opdrachtgever Algemene voorwaarden zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BredeBlik extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BredeBlik anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BredeBlik vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BredeBlik op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. BredeBlik is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BredeBlik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BredeBlik niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BredeBlik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BredeBlik zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. BredeBlik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover BredeBlik ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BredeBlik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BredeBlik aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BredeBlik aangegeven. BredeBlik is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. BredeBlik heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. BredeBlik kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. BredeBlik kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BredeBlik verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BredeBlik echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien BredeBlik aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. BredeBlik is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gegeven adviezen, berekeningen en ontwerpen.
 3. BredeBlik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BredeBlik is uitgegaan van Algemene voorwaarden door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien BredeBlik aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BredeBlik beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van BredeBlik is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. BredeBlik is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BredeBlik aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BredeBlik toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BredeBlik is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart BredeBlik voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan BredeBlik toerekenbaar is. Indien BredeBlik uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BredeBlik zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BredeBlik, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BredeBlik en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. BredeBlik behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BredeBlik heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BredeBlik partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats dan wel de dichtstbijzijnde plaats van BredeBlik is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BredeBlik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website van BredeBlik; www.bredeblik.nl.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BredeBlik.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Apeldoorn, versie 20150408

Disclaimer

Disclaimer voor www.bredeblik.nl

BredeBlik ondernemend managen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59550112, hierna te noemen BredeBlik, verleent u hierbij toegang tot www.bredeblik.nl, hierna te noemen de Website, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BredeBlik behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of overeenkomst van BredeBlik en cf de algemene voorwaarden welke staan gepubliceerd op de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
BredeBlik spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BredeBlik. In het bijzonder zijn alle aanbiedingen en prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BredeBlik nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij BredeBlik. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten, producten, teksten, afbeeldingen en andere materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BredeBlik, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten, diensten en materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Apeldoorn, versie 20150408